Моля въведете дата /дд.мм.гггг/
Австралийски долар
Британска лира
Германска марка
Евро
Екю
Испанска песета
Италианска лира
Канадски долар
Португалско ескудо
САЩ долар
Френски франк
Швейцарски франк
Японска йена
 ©2000-2010 Amtek Ltd